Regler för vägar och gators utformning

Trafikverket tar fram regler för vägar och gators utformning, VGU. Reglerna används vid all projektering av statliga vägar.

Vägars och gator utformning (VGU) ska skrivas om och anpassats till andra infrastruktur-regelverk som ges ut av Trafikverket.

Nästa version av VGU planeras till sommaren 2024. VGU kommer då tillhöra Trafikverkets infrastrukturregelverk (TRVINFRA). Remiss har gått ut, den ska besvaras innan 1 december.

Läs mer på trafikverket.se