X

Kvalitet och Miljö

I vårt dagliga arbete eftersträvar vi ett miljötänkande som ska genomsyra företagets alla åtagande. Detta innebär allt från källsortering, miljövänlig färg till att våra medarbetare framför våra fordon på ett miljövänligt sätt.

RoadLine AB miljöpolicy bygger på en insikt om att jordens resurser är begränsade, samt att naturens förmåga att hantera den belastning som vår mänskliga existens innebär, och de verksamheter vi utför, också är begränsad. Därav skall vårt arbete har så lite inverkan på miljön så möjligt.

RoadLine AB skall beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster, till exempel Färg och inventarier. Även leverantörens miljöarbete skall vägas in vid inköpsbeslutet. Vi skall vid upphandlingar välja den leverantör som har bäst miljöarbete i de fall två offerter är i övrigt likvärdiga.

RoadLine AB skall informera och engagera våra medarbetare, kunder och partners/ leverantörer i vår miljöpolicy och vårt miljöarbete. Vi skall uppmana vår personal att såväl under som efter arbetstid minska användningen av engångsprodukter som inte kan återvinnas, till exempel omärkta PET-flaskor, engångsmuggar till kaffe, osv. 

RoadLine AB skall rekommendera produkter från tillverkare med ett starkt miljöengagemang.

RoadLine AB har idag ett avtal med SÖRAB,där källsortering av avfall.

RoadLine AB skall arbeta för att minska användning av förbrukningsmaterial, till exempel så skickas idag alla offerter och fakturor  på elektronisk väg -  framför att göra utskrifter som skickas per post.

Att du som kund skall känna dig trygg och nöjd med våra utförda arbeten är en självklarhet för oss.

 • Kollektivavtal SEKO
 • All vår personal har gått Kursen " Heta Arbeten"
 • Personal ute på vägarna har givetvis gått kursen " Arbete på Väg"
 • Samtliga anställda bär ID-06 med nya standarden
 • Samtliga anställda har gått SSG utbildning
 • Anställda Profilerade enligt RoadLines klädpolicy
 • Avtal med SÖRAB Återvinningscentral
 • Redovisar/Skatt Moms
 • Redovisar sociala avgifter
 • Egenkontroll på alla utförda arbeten
 • Ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar
 • Högsta kreditvärdighet hos UC

Men viktigast av allt är att vi har lång erfarenhet av det vi håller på med.

 


Våra tjänster

Våran stora erfarenhet inom målning på både befintliga och nya p-platser gör att kunden kan känna sig trygg med att få ett utmärkt resultat.

Vi har egen smältgryta för termoplastikmassa och kan utföra alla typer av vägmarkeringar både i och utanför vägnätet.

Vi har stor erfarenhet av dekorativa markeringar både som lekplatsmarkeringar men även vägmärken och andra informativa symboler.

Vi utför målning av laddplatser till el-bilar och har flera olika utföranden av symboler och färger tillgängliga. 

 

Industrimålning både inne som ute med 1-komponentsfärg, 2-komponentsfärg och/eller klarlack.

 

Funderar ni på att måla om hela erat garage eller industrifastighet kan vi självklart hjälpa er även med det

Besöksadress

Roadline AB
Spjutvägen 5b
175 61 Järfälla

Försäljning

Frederic Andersson
072-588 66 27
frederic@roadline.se

Försäljning

Martin Binnberg
070-447 16 45
martin@roadline.se

Ekonomi

Gabriella Binnberg
073-655 39 43
gabriella@roadline.se