Skip to content

Kvalité och miljö

I vårt dagliga arbete eftersträvar vi ett miljötänk som ska genomsyra företagets alla åtagande. Detta innebär allt från källsortering, miljövänlig färg till att våra medarbetare framför våra fordon på ett miljövänligt sätt.

Miljöpolicy

Vår miljöpolicy bygger på en insikt om att jordens resurser är begränsade, samt att naturens förmåga att hantera den belastning som vår mänskliga existens innebär, och de verksamheter vi utför, också är begränsad. Därav skall vårt arbete ha så lite inverkan på miljön så möjligt.

Inköp av varor och tjänster

Vi ska beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster, till exempel färg och inventarier. Även leverantörens miljöarbete ska vägas in vid inköpsbeslutet. Vi ska vid upphandlingar välja den leverantör som har bäst miljöarbete i de fall två offerter är i övrigt likvärdiga.

Informera och engagera

Vi ska informera och engagera våra medarbetare, kunder och partners/leverantörer i vår miljöpolicy och vårt miljöarbete. Vi ska uppmana vår personal att såväl under som efter arbetstid minska användningen av engångsprodukter som inte kan återvinnas, till exempel omärkta PET-flaskor, engångsmuggar till kaffe, osv.

Rekommendation av miljövänliga produkter

Vi ska rekommendera produkter från tillverkare med ett starkt miljöengagemang.

Källsortering av avfall

RoadLine AB har idag ett avtal med SÖRAB för källsortering av avfall.

Minska användning av förbrukningsmaterial

Vi ska arbeta för att minska användningen av förbrukningsmaterial, till exempel så skickas idag alla offerter och fakturor på elektronisk väg – framför att göra utskrifter som skickas per post.

Kvalitetssäkring

Att du som kund ska känna dig trygg och nöjd med våra utförda arbeten är en självklarhet för oss. Vi följer därför höga standarder för kvalitet och säkerhet i vår verksamhet, vilket inkluderar:

 • Kollektivavtal SEKO
 • All vår personal har gått Kursen “Heta Arbeten”, “BAS-U”, “BAS-P”, “Härdplastutbildning”
 • Personal ute på vägarna har givetvis gått kursen “Arbete på Väg”
 • Samtliga anställda bär ID-06 med nya standarden
 • Samtliga anställda har gått SSG utbildning
 • Anställda profilerade enligt RoadLines klädpolicy
 • Avtal med SÖRAB återvinningscentral
 • Redovisar/Skatt Moms
 • Redovisar sociala avgifter
 • Egenkontroll på alla utförda arbeten
 • Ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar
 • Högsta kreditvärdighet hos UC
 • Erfarenhet

Men viktigast av allt är att vi har lång erfarenhet av det vi håller på med.

KONTAKT

Välkommen att kontakt oss för information, prisförfrågan och övriga frågor.


Martin Binnberg
070-447 16 45
martin@roadline.se


Frederic Andersson
072-588 66 27
frederic@roadline.se

Kontaktformulär