Tel: 0704471645 E-post: info@roadline.se

Roadline AB

Kvalité/Miljö

Kvalité


I vårt dagliga arbete eftersträvar vi ett miljötänkande som ska genomsyra företagets alla åtagande. Detta innebär allt från källsortering, miljövänlig färg till att våra medarbetare framför våra fordon på ett miljövänligt sätt.


RoadLine AB miljöpolicy bygger på en insikt om att jordens resurser är begränsade, samt att naturens förmåga att hantera den belastning som vår mänskliga existens innebär, och de verksamheter vi utför, också är begränsad. Därav skall vårt arbete har så lite inverkan på miljön så möjligt.

RoadLine AB skall beakta miljöaspekterna vid inköp av varor och tjänster, till exempel Färg och inventarier. Även leverantörens miljöarbete skall vägas in vid inköpsbeslutet. Vi skall vid upphandlingar välja den leverantör som har bäst miljöarbete i de fall två offerter är i övrigt likvärdiga.

RoadLine AB skall informera och engagera våra medarbetare, kunder och partners/ leverantörer i vår miljöpolicy och vårt miljöarbete. Vi skall uppmana vår personal att såväl under som efter arbetstid minska användningen av engångsprodukter som inte kan återvinnas, till exempel omärkta PET-flaskor, engångsmuggar till kaffe, osv.

RoadLine AB skall rekommendera produkter från tillverkare med ett starkt miljöengagemang.

RoadLine AB har idag ett avtal med SÖRAB,där källsortering av avfall.

RoadLine ABskall arbeta för att minska användning av förbrukningsmaterial, till exempel så skickas idag alla offerter och fakturor  på elektronisk väg -  framför att göra utskrifter som skickas per post.

Kvalité

Att du som kund skall känna dig trygg och nöjd mer våra utförda arbeten är en självklarhet för oss

* All vår personal har gått Kursen " Heta Arbeten"

* Personal ute på vägarna har givetvis gått  kursen " Arbete på Väg"

* Samtliga anställda bär ID-06

* Anställda Profilerade enligt RoadLines klädpolicy

* Avtal med SÖRAB Återviningscentral, för återvinning av spill rester av Färg

* Redovisar/Skatt Moms

* Redovisar sociala avgifter

* Egenkontroll på alla utförda arbeten

* Ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar

 

Men viktigast av allt är att vi har lång erfarenhet av det vi håller på med.